Så fungerar storytelling

Att föreläsa bra är en konst som inte alla klarar av. Det är nämligen många som klarar av att tala inför folk, men att verkligen få folk att trollbindas och lyssna med 100 % fokus är en helt annan sak. Det är därför det har utvecklats och blivit något av en konstform att föreläsa bra. Väldigt många av de som är bra på detta jobbar aktivt med en teknik som kallas för storytelling. Precis som namnet antyder handlar det om att man bygger sin föreläsning kring en story, alltså en berättelse. I följande inlägg kommer du kunna läsa mer om hur man kan använda sig av den här tekniken och saker som kan vara bra att tänka på.

Får publiken att relatera

När man jobbar med en teknik som storytelling så är det viktigt att man får sina åhörare att kunna relatera och göra det enkelt för dem att hänga med i berättelsen. Det är väldigt vanligt att man helt enkelt börjar sin föreläsning genom att berätta en händelse ur verkliga livet.

Skapar en berättelse

Det är viktigt att man, när man jobbar med storytelling, bygger upp en berättelse. Hela föreläsningen behöver inte handla om den, men i många fall gör den det. Antingen kan man välja att berätta på ett sätt så att delar av berättelser knyts ihop under föreläsningen, eller så kan man välja att lägga upp hela föreläsningen utifrån en enda berättelse.

En tydlig röd tråd genom hela föreläsningen

Om man ska prova på storytelling finns det såklart många fällor där man kan tappa bort sina åhörare. Därför är det viktigt att man hela tiden har en tydlig röd tråd genom hela föreläsningen. Försök gärna knyta ihop allt i slutet. Det är inte enkelt, men det är också därför man säger att det är en konst att föreläsa.