Storytelling

Vad innebär egentligen storytelling? Det här är något som väldigt många talar om idag och det kan vara svårt att veta vad det egentligen är som avses med det här ordet. Just inom föreläsning har det blivit väldigt vanligt eftersom väldigt många föreläsare väljer att tala om verkliga händelser från sina liv. I följande inlägg kommer du att få tips på hur man kan tänka om det är så att man vill börja jobba mer med just storytelling.

Kronologiskt berättande

Det här är det enklaste sättet att börja med storytelling på och det finns många föreläsare som helt enkelt börjar med att berätta om sina liv och sedan följer hela föreläsningen den kronologiska utvecklingen. Det här är väldigt pedagogiskt och kan vara bra för den som vill berätta om händelser som är direkt knutna till sitt förflutna. I många fall finns det ju föreläsare som berättar om sina egna erfarenheter från det att de gick i skolan till att de en dag kom ut på arbetslivet.

Använda sig av verkliga händelser

I många fall kan det fungera bra om man använder sig av exempel som kommer från verkligheten. På så vis så kan man få in storytelling i föreläsningar som kanske egentligen inte har så mycket berättande i sig utan mer fungerar som utbildning.

Engagera publiken

Det kan också vara bra om man låter publiken få vara med om någonting. Alltså om man delar med sig av en känsla genom att man frågar publiken sådant som “har du varit med om detta?”, “vad skulle du tänka om detta hände dig?” och så vidare. Det här får ofta publiken att använda sig egen fantasi och leta i sitt minne efter händelser som kan påminna om det som föreläsaren talar om. Det här är väldigt effektivt om föreläsaren är bra på det denne gör.